VNdesign​​​​​​​.cz
Bc. Veronika Nováková
grafika, design, malba a ilustrace